9736429804

Базови стойности:
mELBW - null BGN
mELBM - null BGN
mELO03 - null BGN
mELO04 - null BGN
mELO05 - null BGN
mELP03 - null BGN
mELP04 - null BGN
mELP05 - null BGN
mELPM - null BGN
mELPW - null BGN
mUB07 - null BGN
mUB14 - null BGN
mUB21 - null BGN
mUB30 - null BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Пазарен дневен оборот 0 BGN


Брой сделки за деня 0


reiterative


Сегмент АДСИЦ 0


Сегмент Облигации 0


Сегмент БТФ и НАИФ 0


570-542-8579
Новини